Jiffy COCOPITH 50L Blanc RHP
7.81 € 7.81 € 7.8100000000000005 EUR
Jiffy 7C single 30x 38mm - Coco - Jiffy (EU) (1536 pcs)
77.60 € 77.60 € 77.60000000000001 EUR
44 mm - Coco Peat - Jiffy PLA (EU) (1000 pcs)
85.58 € 85.58 € 85.58 EUR
Lettuce CRISPINET
0.00 € 0.0 EUR
Radish, Pink
36.00 € 36.00 € 36.0 EUR
Broccoli Raab
43.50 € 43.50 € 43.5 EUR
Mustard, Black
45.00 € 45.00 € 45.0 EUR
Jiffy GO-V4 70L potting soil
7.66 € 7.66 € 7.66 EUR
Jiffy GO-M2 70L potting compost
9.61 € 9.61 € 9.61 EUR
BWM 200+ Capillary Mats
2.00 € 2.00 € 2.0 EUR
BWM 300+ Capillary Mats
2.00 € 2.00 € 2.0 EUR
BWM 400+ Capillary Mats
2.00 € 2.00 € 2.0 EUR
Pro UV INOX 3S 40W
77.42 € 77.42 € 77.42 EUR
44 mm - Coco Peat - Jiffy PE (EU) (1000 pcs)
66.10 € 66.10 € 66.1 EUR
41 mm - Coco Peat - Jiffy (EU) (1000 pcs)
36.56 € 36.56 € 36.56 EUR
36 mm - Coco Peat - Jiffy (EU) (1000 pcs)
36.39 € 36.39 € 36.39 EUR